จัดจำหน่ายอุปกรณ์เฝ้าระวัง

บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับ “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ”

บริการติดตั้งอุปกรณ์

บริการติดตั้งอุปกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์

การรับประกันสินค้า

สินค้ามีการรับประกัน 1 ปีทุกรายการโดยตรงจากผู้ผลิต

AVTECH
IT & Facilities Environment Monitoring Solutions

Key Benefit:
- สินค้ามาตรฐาน อเมริกา , UL , CE, FCC, RoSH....
- Stand Alone with Web Interface- Full features with Management Software( Windows)
- Single/Multi-Sites Centralized Environment Management - Device Manager Software
- Unlimited Email/ SMS Alert Notification Reciepiants
- Vistual Alert by Light Tower w/Audio)
- Unlimited Sensor Data log/ Historical/Event Logs
- Plug-In for Server Shutdown/Reboot/Logoff , Run Script
- Plug-In for Periodic Report-Email
- Customized Dashboard/ Sensor Graphing Display
- Environment Monitor Through the Cloud-www.GoToMyDevices.com
- IP Camera Integration(AXIS IP Camera)
- Wi-Fi Model Available
- SNMP Support
- .....Much More....

Read More
Room Alert 3E
Room Alert 3W
Room Alert 4ER
Room Alert 12ER
Room Alert 32E
Responsive image

VUTLAN
Monitoring & Control System

Key Benefit:
-สินค้ามาตรฐาน EURO / CE, RoSH....
- มีทั้ง Environment Monitoring และ Power Management Model
- Full features within Stand Alone Web Interface
- GSM Plug-In for SMS Alerts, SMS Commands
- Support SNMP v.1 , v.2C ,V.3
- Support USB camera, IP Cameras
- Sensor logs/Event Logs - Exporting-FTP
- Floor plan/Map of sensors
- 5 Levels Sensor Thresholds
- Configurable Logic Schemes ( If.....And/Or.......Then....And....)
- Advanced Notifications & Alerts (Email, SMS, Syslog, Event log, SNMP Trap, SNMP Get, Sound and light an alarm beacon or a strobe light.)
- Dashboard, Sensor Graphing Display
- .....Much More....

Read More
Vutlan 325
Vutlan 335
Vutlan 604
Vutlan 608
Vutlan 825
Responsive image

HW-Group
Remote monitoring and remote control over M2M

Key Benefit:
-สินค้ามาตรฐาน EURO / CE, ECC , RoSH....
- Wide range of Products & Models
- มีทั้ง Monitoring Over Ethernet และ Monitoring Over GSM
- Wi-Fi Model Available
- Full features within Stand Alone Web Interface
- GSM Gateway for SMS Alert
- Automatic Excel Reporting /PDMS Software
- Configurable Logic Schemes/Trigger Software
- Environment Monitor Through the Cloud/Mobile App.-www.Sensdesk.com
- Sensor Data ogger up to 250,000 records
- .....Much More....

Read More
Responsive image

Teracom
Remote Monitoring and Control

Key Benefit:
- สินค้ามาตรฐาน EURO / CE, ECC , RoSH....
- มีทั้ง Monitoring Over Ethernet และ Monitoring Over GSM Model
- Friendly WEB interface for simple configuration and control
- Centralized Environment Management with TC Monitor Software( Windows)
- Mobile Application ( TCW Control )
- M2M protocols - MODBUS TCP/IP, SNMP v2, HTTP API with XML/JSON status files and HTTP Post for client-server systems.
- Sensor logger up to 70,000 records
- .....Much More....

Read More
Teracom Banner
Teracom TCW112
Teracom TCW122B
Responsive image

NetPing

Server Room Environment Monitoring Solutions and Power Distribution Units


Key Benefit:
- สินค้ามาตรฐาน Taiwan
- มีทั้ง Environment Monitoring และ Power Management Model
- มี Ethernet Switch / PoE Devices
- WEB interface for simple configuration and control
- Built In GSM Module -SMS Alert / SMS Command.
- GSM Gateway Available for single SMS Alarm Module
- - .....Much More....

Read More
Responsive image