ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ป้องกันอันตรายต่อทรัพย์สินราคาแพงของท่านวันนี้ด้วยระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Protect Your Expensive Facilities Now

Do Not Wait Until It is Too Late !

monitoring-environment

Notify with LINE is available now !
Only AVTECT's product.

แจ้งเตือนผ่าน Line ได้แล้ววันนี้ !
รองรับสำหรับลูกค้า AVTECH เท่านั้น

สนใจติดต่อ 081-712-1000
หรืออีเมล์มาที่ Sales@MonitoringTechnology.co.th

line-notify